škpt. let. František Výborný, OK1AV

Narodil se 26. 10. 1900 v Košířích, které byly od roku 1922 součástí Prahy. Po obecné škole se vyučil strojním zámečníkem. Za 1. světové války byl odveden do armády, sloužil na frontě a dostal se do ruského zajetí. V srpnu 1918 vstoupil do čs. legií a byl zařazen k údržbě letounů u leteckého oddílu čs.…