Slavičínský šikula…

Letos se ve dnech 30. a 31. 3. 2019 konal již 19. ročník modelářské soutěže Slavičínský šikula. Soutěž se již dříve konala pod záštitou Svazu letců ČR a po změnách organizačních struktur se letos konala pod záštitou Českého svazu letectví. Soutěže se zúčastnila také delegace našeho spolku Letci Přerov – gen. Janouška, z.s.. Zahájení soutěže…

ANZAC-CS – Intro…

Letošní misi s názvem Czechoslovakian Heroes Tribute 2019, pořádanou pod hlavičkou Českého svazu letectví ve spolupráci spolků Letci Žatec, z. s. a Letecký klub gen. Karla Mrázka, DFC, DSO, Milovice, z. s., předcházela loňská expedice Southern Cross 2018. V průběhu této výpravy jsme prováděli přípravu jednak formou setkávání se se zde žijícími československými emigranty, s…