Členské prvky Českého svazu letectví (ČPS)…

Letecký spolek Praha z. s. Letci Plzeň z. s. Letci Přerov- generála Karla Janouška, z. s. Letecký spolek ing. Jana Kašpara Pardubice z. s. Klub letců Prostějov z. s. Letecký spolek generála Františka Peřiny Olomouc z. s. Letci Plumlov z. s. Svaz letců Brno – genmjr. Otmara Kučery, DFC z. s. Letci – Žatec z. s. Letci Mariánské Lázně z. s. Letci…

Mimořádné hlášení!…

Přátelé, kolegové, kamarádi! Tímto se ouředně oznamuje, že staré webové stránky, které jste byli zvyklí vídat na serveru webnode.cz, počínaje tímto okamžikem neexistují. Od nynějška fungují tyto nové… Vznikaly téměř šest desítek hodin, mnohdy ve velkých porodních bolestech, při záchvatech šílenství a zoufalství. Ale podařilo se! Těším se tedy na Vaše další nové příspěvky… Děkuju…

Český svaz letectví…

… je nezávislá, nezisková a dobrovolná profesní organizace, sdružující fyzické i právnické osoby, které svojí profesí, zaměřením, činností nebo zájmem jsou spojeny s letectvím nebo parašutismem… Základními úkoly Svazu je zejména udržení vlasteneckých a historických tradic a odkazů československého a českého letectva a původního Svazu letců Československé republiky jako jeho stavovské organizace, propagace a popularizace letectví,…

Vedení ČsSL…

Výbor ČsSL Václav Vašek   předseda ČsSL + 420 724 672042 vaclav.vasek@cssl.cz Jiří Jogl   místopředseda ČsSL +420 602 440415 jiri.jogl@cssl.cz František Blahout   +420 736 613081 frantisek.blahout@cssl.cz Miroslav Macháček   + 420 724 672151 miroslav.machacek@cssl.cz   Miloš Dermíšek   +420 602 944172 milos.dermisek@cssl.cz   Oldřich Pelčák   Čestný předseda ČsSL +420 602 834152 opelcak@volny.cz…

Usnesení 1. Sjezdu ČsSL…

U S N E S E N Í 1. sjezdu Českého svazu letectví z.s., konaného dne 24. září 2020, v sále DAP v Praze 6   I. Sjezd schvaluje: Zprávu o činnosti za období od Ustavujícího sjezdu do 24.9.2020.   II. Sjezd bere na vědomí: Zprávu Kontrolní komise svazu.   III. Sjezd volí: 1. Výbor ve složení:…

Stanovisko výboru ČsSL…

Vážení přátelé      Z pověření předsedy svazu oznamuji stanovisko Výboru Českého svazu letectví (ČsSL). Asi je nám všem jasné, že se celá naše společnost nachází ve velmi složitém období. Rozsah epidemie, její předpokládaný vývoj a s tím spojené důsledky na osobní život každého z nás, nemá smysl analyzovat detaily, mne nutí oznámit, že: 1. Dubnové…

Projev místopředsedy ČsSL Václava Vaška…

Vážené dámy, vážení pánové, přítomní hosté. Především dovolte, abych popřál hlavně zdraví našemu předsedovi a mému dlouholetému kolegovi a kamarádovi, Oldovi Pelčákovi, k jeho půlkulaté pětasedmdesátce, které se před pár dny dožil. Oslavil ji, vedle toho že mu jak vidno zdraví přeje, tím nejlepším způsobem, jak to jen jde. Byl tento pátek vyhlášen jednou z…

Vám, letci, vám…

Celý letošní rok, nese se v duchu oslav stého výročí republiky. Pro nás pak navíc i stého výročí československého letectví. V následujících řádcích a odstavcích postupně naleznete reportáže, vzkazy, fotogalerie a další připomínky tohoto slavného dne… Když naší vlasti moře nedal Bůh, vzneseme se do výše, mořem naším vzduch!… Buďme upřímní, počátky československého letectví byly…

Stanovy ČsSL…

(ke stažení zde…) přijaté ustavujícím sjezdem konaným dne 12.června 2017 v hotelu DUO v Praze Čl. I. Obecná ustanovení Název spolku: „Český svaz letectví z.s.“, ve zkratce ČsSL (dále jen Svaz). Sídlem je: Velebného 1964, 190 16 Praha 9 – Újezd nad Lesy Svaz je nezávislým, neziskovým, dobrovolným a nepolitickým zapsaným spolkem založeným v souladu…