Eva – Clay…

V obci Hostišová dne 12. 4. 2019 jsme se opět zúčastnili 16. ročníku vzpomínkové akce u příležitosti 75. výročí seskoku paradesantní skupiny Clay… Z příslušníků čs. zahraničního vojska ve Velké Británii ve složení Antonín Bartoš – velitel, Jiří Štokman – šifrant, Čestmír Šikola – radiotelegrafista, která měla rozhodující podíl na přípravách povstání na východní Moravě…

Venda Ohem…

„Sakra! Právě jsem se dozvěděl, že do nebeskýho báru odešel Venda Ohem…“ Další ze smutných zpráv, které přicházejí pravidelně, tak jak čas neúprosně ukrajuje každému z nás. Pro ty, kdo jste ho znali, i pro ostatní malá vzpomínka od Pepy Hlavy (v původním znění, protože tak je to nejsilnější)… „Jdu zapálit svíčku a dát si ferneta… ……