V Žatci bylo veselo…

Žatec není zrovna kdovíjaká metropole. Nicméně na den 20.6.20 se pyšnilo určitou symetričností. Jednak už z hlediska numerického stran konkrétního data a druhak z hlediska zeměpisně – leteckého. Na východním konci města se schylovalo k oficiálnímu zpřístupnění muzea Korea – Merkur a na západní konec byl svolán tak, jako každoročně, Slet ULL. Podrobnosti na webu…

Národ sobě a klub taky…

   Tož, děcka, volejte sláva a tři dny se radujte!… Po dopoledním, poledním a lehce odpoledním zasedání gremia ČsSL na chvilku naše muzeum osiřelo. Nikoliv však úplně. Hostesky se na chvíli natáhly na gauč, by daly odpočinouti znaveným oudům po první části služby, nicméně další a další pomocníci mezitím již chystali venkovní sezení, gril, přenosnou…

Návštěva na úrovni celostátní…

Gremium Českého svazu letectví se jednohlasně rozhodlo vyslovit velké poděkování a úctu všem, kdo se podíleli na tvorbě a přípravě bezděkovského muzea Korea – Merkur… Vlastními slovy řečeno, jeden ze závěrů úterního setkání na celorepublikové úrovni. Ale plným právem. Klobouk dolů, to, co členové žateckého klubu dokázali během cca půl roku vytvořit, zasluhuje velkou pochvalu.…

Růže z Lidic…

…Ač mrtví, stále bojují…    Z telegramu velitele bezpečnostní policie a SD v Praze, SS-Obersturmbahnnführera Fischera, vedoucímu přesídlovací centrály v Lodži, SS-Obersturmbahnnführerovi Krumeyemu: „Na vyšší rozkaz byla po atentátu na Heydricha vyhlazena obec Lidice. Mužské obyvatelstvo bylo vyhlazeno, ženy odvezeny do koncentračního tábora. Děti byly přezkoušeny, zda jsou schopny, nebo ne. Neschopné budou odevzdány vám a mají být…