S vědomím rizika…

„Nenalhávej si minulost podle potřeby…“ „… s vědomím rizika – příběhy českých vojáků v zahraničních operacích 1990-2020“ To je název výstavy, kterou připravil Vojenský historický ústav v rámci orálně historického výzkumného projektu Paměť vojáka – příběhy zahraničních operací. Jejím cílem je ukázat působení českých vojáků v zahraničí za uplynulých 30 let na základě osobních vzpomínek dvanácti vybraných…