Pozvánka…

Vážení přátelé, na počátku prosince tohoto roku bude v Muzeu východních Čech v Hradci Králové otevřena nová výstava s názvem: Já, UPÍR, přistání povoluji! Výstava má za úkol připomenout činnost čsl. vojenského letectva na letištích Hradec Králové a Pardubice v létech 1945 – 1992. Zahrnuta tedy bude vzpomínka zejména na 18. slp/18. sbolp Pardubice, 4. slp Pardubice, 47. pzlp Pardubice/Hradec Králové, 30. sbolp/30. bilp HradecKrálové/Pardubice, na Fotoleteckou skupinu Hradec Králové a konečně také na školské útvary, zejména LVA Hradec Králové. Výstava se bude…