Jindřichohradecká vzpomínka…

Nadšenci z Klubu historie letectví v Jindřichově Hradci v čele s Vladislavem Burianem uspořádali letos již 30. ročník pietní akce k uctění památky všech letců, zahynuvších ve válce. Na úvod  proletěly nad pomníkem dva Gripeny a pak shromáždění pozdravili členové Aeroklubu v historických replikách Fokkerů – jednoplošník, dvojplošník a trojplošník. Následoval průlet sportovních letounů a…

70 let historie letiště Bechyně – 6. část…

Poslední vzlet aneb Konec historie letiště Bechyně… (úvodní barevná fotografie ukazuje letecký památník v objektu kasáren letiště Bechyně, to jediné, co zde z létání zbylo…) Během 80.tých let piloti z Bechyně zvyšovali svou připravenost, cvičili ostré střelby na Baltu, rychlou evakuaci letiště, přesuny na záložní letiště, v srpnu 1989 se naposled zúčastnili cvičení v Astrachani.  Po…

70 let historie letiště Bechyně – 5. část…

V 60.tých letech  se letiště stále rozrůstalo. Vyrostla  nová „budova výškového vybavení“, kde byla uložena výstroj pilotů, pracoval tu také lékař a odborné fotopracoviště. Jak přibývalo lidí na letišti , rozrůstala se také Bechyně. Stavělo se sídliště  Na Libuši,   Obránců míru, Novodvorská,  a na ulici Písecká. Bylo nutné zřídit nové obchody a služby, nové kino…

70 let historie letiště Bechyně – 4. část…

V roce 1956 se pokračovalo v započatém díle. Zlepšovala se vycvičenost pilotů a mohli být  částečně  zařazováni do bojových úkolů u pluku. Mladí piloti zatím mohli létat jen za dobrých povětrnostních podmínek, proto se jim přezdívalo „Sluneční pluk“.  Jejich připravenost rostla a již 2. září 1956 se zúčastnili velké letecké přehlídky nad Ruzyní – celkem…

70 let historie letiště Bechyně – 3.část…

Vracíme se opět k výstavbě. V roce 1955 byl celý prostor jedním velkým staveništěm, kde většina staveb byla provizorní, dřevěná a s výstavbou těch zděných se teprve začínalo. Dokonce i řídící věž uprostřed letiště  byla dřevěná. Rozbíhaly se práce na výstavbě štábních a ubytovacích budov, jídelen, skladů apod. ukrytých v lese. Přesto byl na letišti…

Historie vojenského letiště v Bechyni…

Na letošní rok připadá nejen velké výročí města Bechyně, ale i kulaté 70.té výročí založení vojenského letiště v Bechyni. Armáda hledala na přelomu 40. a 50. let vhodné plochy pro zřízení nových letišť, které by vyhovovaly provozu proudových letadel. Kraj kolem Bechyně nebyl pro výstavbu vytipován náhodou. Vzdálenost ke státní hranici, oddělující navíc od sebe…

Boeing 737 v Bechyni…

Na  výroční schůzi  spolku „Letci Bechyně z. s.“  jsme uvítali mezi sebou vzácného hosta – nového starostu města pana Štěpána Ondřicha. Daroval spolku model letadla  Boeing 737 ČSA  pojmenovaného podle města Bechyně. Zajímal se o práci spolku a také nás informoval o chystaných akcích k 700. výročí povýšení Bechyně na město. Členové spolku přispějí k…

Konference KOSMOW…

Na dnešní 2. odborné konferenci KOSMOW v Praze v DAPu, jejímiž hlavními tématy byly „Aplikace psychosociálního přístupu k identifikaci a posílení adaptačních mechanismů člověka během dlouhodobých izolačních experimentů“ a Analogová studie „AQUAKOSMOW 10“, se kromě desítek velice zajímavých hostí (včetně například pana generála Šedivého nebo kpt. Aleše Svobody, záložního astronauta Evropské kosmické agentury…) sešlo skoro…

Den letectva v jižních krajích…

… Návraty na místo činů… V sobotu 17. září jsme si opět připomněli skoro již zapomenutý, či (záměrně?) opomíjený, Den Československého letectva! Tento památný den v roce 1944 vešel do dějin, když začaly ze slovenského polního letiště Tri Duby a nedaleké plochy Zolná operovat letouny 1. Československého stíhacího pluku pod vedením štábního kapitána Františka Fajtla… Každým rokem…

Smutná zpráva…

Začátkem května opustila naše řady ve věku 90 let paní Stanislava Šťastná, nadporučice ČSLA v. v., jedna z posledních vojenských pilotek čs. letectva… V roce 1951 vstoupila do armády, absolvovala seskoky padákem, letecký výcvik se střelbou a bombardováním. Poté jako členka tzv. “Dívčí letky“ létala u spojovacího letectva na sedmi typech letadel. Pár faktických údajů: provedla 1 229 letů…