Beta Zpravodaj č. 14…

Drazí přátele Bety. Dobré zprávy. V příštích dnech se začnou instalovat různé kovové díly do křídel a až Jarda Hejkal (odborný pověřený dozorce) mávne zeleným praporkem, se křídla uzavřou krásnou překližkou a na věky. Další dobrou zprávou je, že nám na kontě přibylo korunek od nových dárců a já pošilhávám po metě půl mega. Novými dárci jsou: Otakar Jirků,…

Ocenění letce, veterána, plukovníka v. v. Jána Svítka…

Říká se, sejde z očí, sejde z mysli. Ani jedno však neplatí pro válečného veterána, účastníka Slovenského národního povstání, vojenského letce a v neposlední řadě člena ČsOL jednoty Prostějov, plukovníka ve výslužbě Jana Svítka. Mladý osmnáctiletý Jan se v srpnu 1944 jako žák Letecké školy v Banské Bystrici zapojil do povstání. Po jeho potlačení se stal příslušníkem partyzánské…

Ocenění zasloužilých letců…

Před několika dny byli někteří naši letečtí kolegové oceněni za svoji celoživotní poctivou práci a za budování dobrého jména československého, posléze českého letectva… Do hodnosti brigádního generála byl rukou prezidenta České republiky povýšen  náš kolega a kamarád Ing. Zbyněk Čeřovský… V Prostějově převzal z rukou plk. Ivana Pospíchala Medaili arm. gen. Karla Janouška náš kolega…

Pozvánka…

Vážený pane, vážená paní, letos uplyne 76 let od návratu československých letců 1. smíšené letecké divize z východní fronty, kteří 14. května 1945 přistáli v Praze na letišti Kbely a Letňany. Mezi těmi, kteří v tento den přistáli byl i velitel 1. čs. samostatného stíhacího leteckého pluku štábní kapitán František Fajtl. A byl to právě…