Ocenění letce, veterána, plukovníka v. v. Jána Svítka…

Říká se, sejde z očí, sejde z mysli. Ani jedno však neplatí pro válečného veterána, účastníka Slovenského národního povstání, vojenského letce a v neposlední řadě člena ČsOL jednoty Prostějov, plukovníka ve výslužbě Jana Svítka. Mladý osmnáctiletý Jan se v srpnu 1944 jako žák Letecké školy v Banské Bystrici zapojil do povstání. Po jeho potlačení se stal příslušníkem partyzánské…

Ocenění zasloužilých letců…

Před několika dny byli někteří naši letečtí kolegové oceněni za svoji celoživotní poctivou práci a za budování dobrého jména československého, posléze českého letectva… Do hodnosti brigádního generála byl rukou prezidenta České republiky povýšen  náš kolega a kamarád Ing. Zbyněk Čeřovský… V Prostějově převzal z rukou plk. Ivana Pospíchala Medaili arm. gen. Karla Janouška náš kolega…