Prostějov

Historie Hanáckého klubu plastikových modelářů je úzce spojena se vznikem první československé plastikové vstřikované stavebnice letadla – Aero L-29 Delfin, jejíž vývoj byl zahájen Kovozávody Prostějov v roce 1968. Na pultech prodejen se pak tento model objevil v roce 1970. V roce 1971, kdy se na trhu objevil druhý model – Avia B-534, byl již uspořádán první ročník soutěže plastikových modelů „Prostějov 1971“. V této době se také utvářela soutěžní pravidla, pamětníci si jistě připomenou dlouhé diskuze v Mostkovicích pod Plumlovskou přehradou.
Jedním ze zakládajících členů KPM (Klub plastikových modelářů) Prostějov se stal i přípravář a konstruktér forem plastikových modelů Jaroslav Zatloukal. KPM pod jeho vedením začal pracovat při tehdejším ZV ROH Kovozávody Prostějov v roce 1975. Soustředil kolem sebe zájemce nejen o modelářství, ale i o letectví a leteckou historii. Nezapomenutelná setkání s letci, kteří bojovali za II. světové války v zahraničí, patřila v době normalizace k odvážným činům. Tehdejší promítání samizdatových filmů v Prostějově, Přerově a Olomouci vzbudilo i nežádoucí pozornost tehdejší STB. Proto také, aby mohl dále bez zbytečných potíží pracovat, přechází KPM v roce 1975 pod tehdejší Svazarm a odděluje se od něj sekce letecké historie, která se potom dále už schází v Olomouci.

V roce 1975 se v Prostějově také koná I. ročník „Prostějovské 72“, tedy soutěže o nejlépe postavený plastikový model z produkce Kovozávodů v měřítku 1:72. Tím byla založena tradice dvou veřejných soutěží pořádaných prostějovským KPM, které se od té doby konaly každý rok. Jedna z nich probíhala vždy v dubnu a v říjnu pak je to zmíněná soutěž „Prostějov 72“. Mimo to byl KPM pořadatelem, který ve spolupráci s tehdejším ODPM Prostějov, uspořádal celkem patnáct ročníků žákovského „Prostějova“. Tato soutěž od roku 1971 probíhala jako Mistrovství republiky plastikových modelářů žáků. Činnost KPM se totiž od počátku orientovala i na práci s mládeží. Jeho členové byli pravidelně instruktory a vedoucími kroužků plastikových modelářů v ODDM Prostějov. Po transformaci ODDM v roce 1999 a jeho přechodu na jinou zájmovou činnost zavládlo v oblasti plastikového modelářství mládeže v Prostějově určité vakuum, které se podařilo zaplnit až v roce 2001 vznikem kroužku mládeže při Hanáckém klubu plastikových modelářů (HKPM). Za ekonomické podpory ZO AMK Minerva se podařilo vytvořit stabilní skupinu dětí, které se věnují této zájmové činnosti pod vedením členů HKPM. O tom, že se práce daří, svědčí i vítězství prostějovských žáků na krajském přeboru plastikových modelářů v roce 2004 a jejich postup na Mistrovství České republiky 2004. Od druhého pololetí roku 2005 se pak kroužek organizačně začleňuje pod DDM SPORTCENTRUM v Prostějově, který zabezpečuje mimoškolní aktivity mládeže v Prostějově. I v tomto roce z něho postoupilo na MČR 8 dětí a čtyři z nich stáli těsně pod stupni vítězů.
Další oblastí, v níž se odvíjela spolupráce členů KPM s tehdejšími Kovozávody Prostějov, byl podíl na přípravě plastikových stavebnic, jejich hodnocení a posuzování.

Bohužel v listopadu 1985 Jarda Zatloukal zemřel při tragické dopravní nehodě a KPM tak ztratil svého zakladatele. V jeho práci pak pokračoval neméně úspěšně jak v Kovozávodech, tak i ve vedení KPM další dlouholetý člen klubu a známá osobnost mezi českými modeláři Slavomír Goldemund. Lze říci, že kontakty mezi Kovozávody a KPM se díky jemu ještě více upevnily a to i po privatizaci Kovozávodů a změně názvu na KoPro Prostějov. V roce 1986 přechází KPM pod ZO AMK Minerva Prostějov, kde získává podporu, která trvá dodnes a současně mění svůj název na Hanácký klub plastikových modelářů při AMK Minerva Prostějov. V roce 1990 je HKPM pořadatelem posledního federálního Mistrovství ČSFR v plastikovém modelářství kategorie seniorů. Mimo to byl od roku 1985 pořadatelem MR žáků, juniorů a seniorů České republiky, čímž dosáhl nejvyšší mety ve své činnosti v bývalé ČSSR. Z této doby je nutno připomenout tituly Mistrů republiky v plastikovém modelářství žáků za roky 1987 a 1988 Libora Musila a Karla Buriana, kteří jsou i dnes platnými členy HKPM.
Rok 1990 a uvolnění trhů se stavebnicemi kvalitativně změnil i práci HKPM. Zatímco některé kluby závislé na podpoře bývalého Svazarmu se rozpadají nebo se členská základna zužuje, v Prostějově je tomu jinak. Sbírky jednotlivých členů se výrazně rozšiřují, dosahují počtu několika set kusů. Za podpory ZO AMK Minerva zakládá HKPM svoji knihovnu, členové se pravidelně scházejí na měsíčních schůzkách. Průměrná osmdesátiprocentní účast členů svědčí o stálém zájmu o toto hobby. Členská základna se rozšiřuje na průměrných 35 členů, mezi nimi jsou i modeláři z okolí, např. z Kroměříže, Vyškova, Lutína a dalších míst. Vznik nových modelářských časopisů dává příležitost některým členům k publikační činnosti. Jejich články a výkresy se objevují v L+K, Model Hobby, HPM, APKR, HT magazínu, ze zahraničních periodik jsou to např. KIT, Flugzeug, Aircraft Magazin a další. Jeden z našich nejaktivnějších publicistů nejen doma, ale i v zahraničí, pilot a manažer Tygří letky bitevních vrtulníků MI-24 Ing. Jaroslav Špaček vydává svoji prvotinu „Jedenapadesátý“ – knihu o historii 51. leteckého pluku dr. Edvarda Beneše v Prostějově. Aleš Karban rovněž vydává knihu „Chlapci létejte pomalu a při zemi“, v níž shrnuje historii letectví v Kroměříži.

Byli jsme též po dva roky spolupořadateli MORAVSKÉ LIGY spolu s kluby z Brna, Březolup a Zlína. I zde jsme důstojně reprezentovali ziskem dvou druhých a třetích míst v obou kategoriích.
Rok 1998 byl ve znamení dalšího vrcholu práce a organizačních schopností klubu. HKPM se stal pořadatelem mezinárodní soutěže a výstavy plastikových modelů „Kit show Prostějov ´98“. Účastníci z Německa, Maďarska, Francie, Anglie, Švédska, Norska, Slovenska a samozřejmě naší republiky dodnes vzpomínají na výstavní prostory v hale Sportcentra, program i úroveň organizace této akce, jejíž význam podtrhla i patronace města Prostějova. Byla tak současně důstojně připomenuta i třicetiletá tradice výroby modelů a plastikového modelářství v Prostějově.
Rok 2000 bývá uváděn jako přechod do nového století a ani členové HKPM nezůstali stranou. Pod patronací starosty města byla uspořádána v prostorách městského muzea dlouhodobá výstava „Letadla a bojová technika v modelech“, kde na 604 exponátech ze sbírek našich modelářů byl ukázán veřejnosti průřez leteckou a bojovou technikou od počátku XX. století. Téměř 3000 návštěvníků mělo možnost shlédnout vysoce kvalitní práci členů Hanáckého klubu plastikových modelářů, o čemž svědčí i nemálo obdivných zápisů v pamětní knize.
Rok 2000 proběhl ve znamení 25. výročí soutěžní činnosti. V dubnu 2000 se za účasti 54 modelářů uskutečnila jarní soutěž „Prostějov 2000“ a v říjnu, za účasti 58 modelů „Prostějovská ´72“. Oslavy a hodnocení uplynulé činnosti proběhly v měsících listopadu a zejména v prosinci na slavnostním zasedání HKPM při AMK Minerva Prostějov, kde bylo provedeno i vyhodnocení zasloužilých členů HKPM. Za jeden z největších soutěžních úspěchů v celé historii klubu lze určitě považovat titul Mistra České republiky 1999 Zdeňka Zavadila v kategorii II. a – bojová technika v měřítku 1/35 s modelem obrněného transportéru OT-65 a zejména jeho absolutní vítězství na mezinárodní soutěži v anglickém Telfordu v roce 2004, považované za neoficiální mistrovství světa s fantastickou novostavbou transportéru OT-64 SKOT. Z dalších soutěžících modelářů HKPM, kteří dosahují na soutěžích špičkových výsledků je nutno připomenout modely Tomáše Studeného, ing. Antonína Fidranského, ing. Jaroslava Špačka a Libora Musila nebo Marka Ivána a Lukáše Foltýna. Seznam dalších vítězství a umístění na předních místech výsledkových soutěžních listin v zahraničí i doma by byl velice dlouhý, tyto úspěchy však zachycuje klubová kronika pečlivě vedená Michalem Holáskem. V jejich výčtu nelze opomenout dvě zlaté medaile za „Modelářský výrobek roku“ jednoho z mladší generace členů HKPM, Josefa Daňka, které obdržel v únoru 2005 v Norimberku na jednom z největších modelářských veletrhů světa .
V roce 2005 si město Prostějov připomnělo 80. výročí založení Leteckého učiliště a proběhly vzpomínkové akce 60. výročí ukončení II. světové války. To byla další příležitost, kdy naši modeláři připomněli prostějovské veřejnosti, že po odchodu vrtulníkového pluku do Přerova jsou spolu s agilní odbočkou Svazu letců v Prostějově jedinými, kdo ještě udržuje tradici Prostějova – města letců a leteckých fandů.
Proto je také Hanácký klub plastikových modelářů jednou z organizací, která s Muzeem města Prostějova připravila výstavu dokumentů a modelů. Ta důstojně navázala na akce pořádané městem a tyto významné události připomenula široké prostějovské veřejnosti. Od konce září do prosince 2005 proběhla dlouhodobá výstava modelů v prostorách Muzea města Prostějova, na které se výsledky své činnosti HKPM významně podílel.
Nelze taky opomenout úspěchy našeho modelářského potěru, který si na krajském přeboru s velkým přehledem zajistil postup na mistrovství republiky v plastikovém modelářství, jejž se konalo v Olomouci. Naši borci, i když skončili těsně pod stupni vítězů, důstojně reprezentovali náš klub i město Prostějov, za což byli přijati místostarostou města Prostějova Miroslavem Pišťákem.

Úzká spolupráce je mezi HKPM a Prostějovskou pobočkou „Svazu letců generála Zdeňka Škarvady“, která se datuje od roku 1990. Členové pobočky vyhodnocují u příležitosti modelářské soutěže „Velikonoční Prostějov“ nejlepší „Model letounu, na kterém létali nebo létají českoslovenští piloti“ a kategorii žáků a dospělých. Zde je nutno konstatovat, že se jedná o prestižní cenu, o kterou se vede „tvrdý boj“.

Členem HKPM je i pan pplk.v.v. Zděněk Nohava, pilot nadzvukových MiGů a později i vrtulníků u 51. pluku Dr. Edvarda Beneše v Prostějově, sám modelář a tzv.“styčný důstojník“ mezi Svazem letců a HKPM. Jeho nepřehlédnutelné makety letounů v měřítku 1:24, na kterých sám létal, jsou ozdobou prostějovských soutěží a výstav. Jeho vyprávění na schůzkách HKPM poslouchají členové, jak se říká na Hané „s otevřenó hubó“. Členové HKPM jsou zváni i na schůzky Svazu letců a naopak. Vzájemná spolupráce tak naplňuje kdysi populární heslo „Dnes modelář – zítra letec“.

Pár obrázků…

Za pobočku Svazu letců generála Zdeňka Škarvady plk. Ing. Ladislav Maťašovský v.v.

Za Hanácký klub plastikových modelářů při AMK Minerva Prostějov Slavomír Goldemund

Napsat komentář